Jakość powietrza (PM 2.5 i PM 10), temperatura, wilgotność względna oraz ciśnienie atmosferyczne
Wysoki Kościół gmina Wisznia Mała

Pomiar na żywo SMOG.

POMIAR NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

Aktualny pomiar zewnętrzny

PM10 PM2.5 3.8 2.2

 

POMIAR WEWNĄTRZ BUDYNKU

Aktualny pomiar wewnątrz budynku

No PM Data