Jakość powietrza (PM 2.5 i PM 10), temperatura, wilgotność względna oraz ciśnienie atmosferyczne
Wrocław, Psie-Pole, Poświętne, ul.Twardogórska

Pomiar na żywo SMOG.

POMIAR NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

Aktualny pomiar na zewnątrz

PM10 PM2.5 160.1 52.8
Sensor 26610
  • P1: 160.1µg/m³
  • P2: 52.8µg/m³

POMIAR NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

Stacja pogodowa Wrocław, Psie-Pole, Poświętne, ul. Twardogórska (linki zewnętrzne)

 

 Dane pomiarowe na wykresach dla PM 2.5 i PM 10

Dane pomiarowe na wykresach dla temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia atmosferycznego

Jakość sygnału WIFI