Jakość powietrza (PM 2.5 i PM 10), temperatura, wilgotność względna oraz ciśnienie atmosferyczne
Wrocław, Psie-Pole, Poświętne, ul.Twardogórska

Pomiar na żywo SMOG.

POMIAR NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

Aktualny pomiar na zewnątrz

No PM Data

Sensor 26610

  POMIAR NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

  Stacja pogodowa Wrocław, Psie-Pole, Poświętne, ul. Twardogórska (linki zewnętrzne)

   

   Dane pomiarowe na wykresach dla PM 2.5 i PM 10

  Dane pomiarowe na wykresach dla temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia atmosferycznego

  Jakość sygnału WIFI