Jakość powietrza (PM 2.5 i PM 10), temperatura, wilgotność względna oraz ciśnienie atmosferyczne
Wysoki Kościół gmina Wisznia Mała

Pomiar na żywo SMOG.

POMIAR NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

Aktualny pomiar na zewnątrz

No PM Data

Sensor 17343

    POMIAR WEWNĄTRZ BUDYNKU

    Aktualny pomiar wewnątrz budynku

    No PM Data

    Sensor 26604